Cho thuê màn chiếu
Cho thuê màn chiếu 3 chân 100 inch (1,78m x 1,78m)
Giá cho thuê: 100.000 VNĐ/ngày
Giá bán:
Cho thuê màn chiếu
Cho thuê màn chiếu 3 chân 120 inch (2,13 x 2,13 m)
Giá cho thuê: 150.000 VNĐ/ngày
Giá bán:
Cho thuê màn chiếu
Cho thuê màn chiếu 3 chân 150” (2,44 x 2,44 m)
Giá cho thuê: 250.000 VNĐ/ngày
Giá bán:
Cho thuê màn chiếu
Cho thuê màn chiếu khung lắp ráp 200” (3m x 4m)
Giá cho thuê: 1000.000 VNĐ/ngày
Giá bán:

HOT LINE: 0912900091

Hoàng Gia

 


Lượt truy cập: 0421375

Khách online: 07